هیئت مدیره

%db%8c%d8%b3%d8%b1

 سرهنگ علیرضا فرید

سمت : نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

متولد ۱۳۳۴ فارغ اتخصیل رشته علوم نظامی از دانشگاه افسری

افسر پلیس راه و راهنمایی و رانندگی  و شغل های مرتبط با عنوانهای نظامی طی سی سال خدمت در ناجا و بازنشسته نیروی انتظامی با رتبه امیری

ارزیاب خسارت وسیله نقلیه موتوری زمینی با مجوز بیمه مرکزی  به شماره پروانه ۲۱۲/۱۷۲۳

همکاری با شرکت بیمه معلم از سال ۱۳۸۸ تا کنون به عنوان ارزیاب خسارت

همکاری با شرکت بیمه کوثر از سال ۱۳۸۹ به مدت ۵ سال

همکاری با شرکت بیمه دی از سال ۱۳۸۹ تا کنون به عنوان ارزیاب خسارت

همکاری با شرکت بیمه سامان از سال ۱۳۹۳ تا کنون

همکاری با شرکت بیمه امید از سال ۱۳۹۳ تا کنون

همکاری با شرکت بیمه تعاون از سال ۱۳۹۳ تا کنون

همکاری با شرکتهای بیمه پارسیان و البرز در خصوص پرونده های تحقیقات محلی از سال ۱۳۹۴

عضو هیئت مدیره موسسه محک خسارت نوین اندیش از سال ۱۳۹۴ تا کنون