ماموریت ما

ماموریت های این شرکت عبارتند از

 • -حفظ و اعتلای اصل کمال حسن نیت
 • -حفظ استقلال و بی طرفی در اعلان نظرات فنی کارشناس
 • -رعایت موازین شرعی و اخلاقی در هر زمان و مکان
 • -امانت داری و راز داری در راستای حفظ اطلاعات بیمه گران و بیمه گزاران
 • -آموزش و ارتقا دانش فنی همکاران و مدیران
 • -سرمایه شمردن منابع انسانی و احترام به کرامت همکاران و ارباب رجوع
 • -بهره گیری از تکنولوژی در جهت رسیدن به اهداف سازمان
 • -داشتن سرعت ، وقت و نظارت در تمام امور مربوطه
 • -بهره گیری از نظرات و خدمات پیشکسوتان و صاحب نظران بیمه ایی
 • -رعایت اصول اخلاق حرفه ایی در قابهای شغلی
 • -بکارگیری روشهای نوین فنی در جت رسیدن به اهداف سازمان