ریئس هیئت مدیره و مدیر عامل

%db%8c%d8%b3

 

 

 

 

 

 

 

ناصر مقدسی

مدیرعامل

 متولد ۱۳۳۹ فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی

سوابق شغلی : در حال حاضرمدیرعامل و رییس هیات مدیره موسسه ارزیابی خسارت “محک خسارت نوین اندیش”

– ارزیاب رسمی خسارت از سال ۹۰ تا کنون

سمتهای اجرایی در طی ۲۱ سال فعالیت در صنعت بیمه

عضو و رئیس شورای فنی            ۸۷ تا ۹۰  

عضو شورای فنی                         ۸۶ تا ۸۷  

مدیر بیمه های اتومبیل               ۷۹ تا ۸۶  

مدیر امور اداری                         ۷۸ تا ۷۹  

فعالیتهای شغلی همزمان با سمتهای فوق:

–  مشاور مدیرعامل  

رئیس و عضو کمیته فنی بیمه های اتومبیل   

عضو کمیته ساختمان بیمه دانا 

عضو شورای امور نمایندگان بیمه دانا 

عضو شورای برنامه ریزی سرمایه گذاریهای بیمه دانا 

عضو کمیته وام کارکنان 

گواهینامه های اخذ شده :

 – گواهینامه بین المللی تربیت ارزیاب (EFQM)

 – گواهینامه مدیریت استراتژیک

– گواهینامه بازاریابی بیمه چندگانه

گواهینامه مدیریت تحول