درباره ما

موسسه محک در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۳ موفق به اخذ پروانه ارزیابی خسارت در رشته اتومبیل

از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی شد و از این حیث به عنوان اولین موسسه ای است که دارای

پروانه منطبق با آیین نامه ۸۵ شورای عالی بیمه می باشد

در راستای اجرای سیاستهای بیمه مرکزی ایران درخصوص برون سپاری خدمات ارزیابی خسارت

به بخش خصوصی ذیصلاح وبا رعایت آیین نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه که در اجرای

بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به تصویب رسیده این موسسه

با عنایت پروردگار پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح شروع به فعالیت نمود و افتخار دارد

که از وجود گروه ارزیابان مستقل ، متخصص، مجرب و حرفه ای با دیدگاه علمی و فنی

در رشته های خسارت بیمه ای بهره مند شده است