اهداف ما

ما عمیقا بر این باوریم که می توانیم با رعایت بی طرفی و استقلال ،درنهایت صداقت و با کمال دانش و تجربه و مهارت و با سیانت از اخلاق حرفه ای، اعتماد بین بیمه گر و بیمه گذار را دوچندان کنیم و با احترام به حقوق بیمه گذار و بیمه گر، زیان مالی و جانی زیاندیدگان را تعیین وعادلانه تادیه نماییم تا انشااله از این رهگذر حسن شهرت برای خود و خدمتی باکیفیت به مردم عزیز و اعتمادی بیش از پیش به صنعت بیمه عاید گردد.
اعضای این مؤسسه با بهره گیری از همکاران بازنشسته راهور ناجا و صنعت بیمه ، مصمم هستند با برخورداری از تجربه علمی ، فنی و تخصصی تلاش خود را در برقراری جوّ سالم در عرصه ارزیابی خسارت به کار بسته و فرصت های مناسبی را در راستای مبادله دیدگاه های فنی و تخصصی در زمینه کاهش هزینه ها فراهم سازند که استمرار آن در بعد وسیع تری که منافع جامعه در آن مطرح است به کاهش هزینه های شرکت های بیمه گر منجر خواهد شد .از آنجا که دستیابی به اهداف عالیه نیازمند بهره گیری از کارشناسان مجرب و حرفه ای در سطو ح عالی بوده است اعضای موسسه محک خسارت به سبب برخورداری از مهارتها و قابلیت های تخصصی در امر بررسی کروکی های انتظامی و احراز اصالت خودروهای طرفین وارزیابی دقیق خسارت اهمیت ویژه ای را در راستای جلب رضایت بیمه گذاران و کاهش هزینه ها و رضایتمندی مدیران معزز شرکت های بیمه گر قایل هستند لذا با تلفیق دانش فنی کارشناسانIT و بهره مندی از تجربیات علمی وتخصصی کارشناسان رسمی دادگستری (معاونت های بازنشسته راهور ناجا ) وکارشناسان ارزیاب خسارت صنعت بیمه سامانه الکترونیک آنلاین محک به صورت شبکه ای ملی با پوشش سراسری طراحی گردید . این سامانه به منظور دستیابی به پیشرفت های فنی و با کنترل مستمر اطلاعات واصله را در زمینه ارزیابی خسارت ها راتجزیه وتحلیل می نماید که در نهایت با اتخاذ روشهای منطقی گامهای موثر تری را در جهت کاهش هزینه ها اعمال میکند