ارزیابی خودرو های ریلی

حوزه حمل و نقل ریلی از زیرمجموعه های رشته بیمه اتومبیل بوده و محک خسارت آماده ارائه با کیفیت ترین خدمات ارزیابی خسارت ریلی می باشد. در صورت اعلام حادثه توسط بیمه گذار و یا شرکت راه آهن، تیم کارشناسی محک خسارت به محل اعزام شده و خدمات کارشناسی خود را ارائه می دهند.

بیمه نامه های وسایل حمل و نقل ریلی نیز همچون خودرو به دو دسته ثالث و بدنه تقسیم می شوند:

  • در صورتی که قطار از ریل خارج شده و به اجسام دیگری صدمه بزند، خسارت وارده به این اجسام، از محل بیمه شخص ثالث پرداخت خواهد شد. ارزیابی ناشی از صدمات وارده بر اجسامی همچون زمین های کشاورزی، ریل قطار، خودرو، ساختمان و واگنهای مربوط به قطارهای دیگر در حیطه تخصص محک خسارت بوده و تیم کارشناسی این موسسه با دریافت فرم اعلام خسارت در اسرع وقت درمحل حادثه حضور پیدا خواهند کرد.
  • در صورت خروج قطار از ریل و یا برخورد با قطار دیگر، صدمات وارد بر واگن های قطار، تحت پوشش بیمه نامه بدنه بوده و ارزیابی آن نیز توسط کارشناسان متخصص محک خسارت در امر سوانح ریلی صورت خواهد پذیرفت.

 

 

 

کارشناسان محک خسارت با تخصص خاص در زمینه وسایل حمل و نقل ریلی، پس از بازدید از محل حادثه با اطلاعات به روز از لیست قیمتها و هزینه های قطعات واگن ها و اجرت تعمیرات، اقدام به ارزیابی خسارت خواهند نمود. جزئیات خدمات به شرح زیر است.

  • بررسی صلاحیت و تحت پوشش بودن خسارت، طی مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه
  • انجام تحقیقات میدانی برای از علل حادثه ( در صورت تقاضای بیمه گر ) و ارائه گزارش
  • ارزیابی خسارت وارد شده به اجسام غیر از واگنهای قطار و ارائه گزارش
  • ارزیابی خسارت وارد شده به واگنها با ارائه گزارش و جزئیات لیست قطعات

 

علاوه بر این شرکتهای مترو در شهرهای مختلف و بیمه گران آن در صورت وقوع حوادث برای قطارهای زیر زمینی و واگنهای شهری نیز می توانند از خدمات ارزیابی خسارت محک بهره مند شوند.