ارزیابی خسارت ماشین آلات راهسازی

 این بیمه تمامی خسارتهای وارد شده به ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند لودر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و … را که به عنوان ابزار راه سازی می باشند، جبران می نماید.

عموما این خسارتها ناشی از ریزش سنگ روی بدنه، وارونه شدن وسیله، سقوط به دره، آتش سوزی و … می باشند.

ارزیابی خسارت وارد به این گونه ماشین آلات نیازمند تخصص ویژه در امر راه سازی بوده و محک خسارت آماده ارائه خدمات در این حیطه نیز می باشد.